SCHWARZ & PARTNER  >>


Originální řešení pro váš obchodní úspěch na mezinárodních veletrzích a business misích v zahraničí > mezinárodní know how od roku 1998 >  inovační B2B marketing pro váš export >


> Mezinárodní odborné veletrhy v Rakousku, Španělsku, Slovinsku a dalších zemích
> Mezinárodní business mise EUROKONTAKT
> Exportní poradenství, vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí, B2B marketingový průzkum v zahraničí, reklamní a mediální kampaně 
> Interkulturní management, firemní školení a přednášky, semináře 
> Exportní marketing a promotion


Aktuální informace >>RAKOUSKO

 

INTERTOOL – 10.-13. května 2016 – Vídeň – mezinárodní odborný veletrh pro strojírenství, obrábění kovů a inovace v oboru průmyslu.

SMART AUTOMATION AUSTRIA – 10.-12. května 2016 – Vídeň – mezinárodní odborný veletrh automatizace a pohonů.

 

Zajímavostí největších tradičních veletrhů průmyslových technologií a inovací v Rakousku, dobře známých také v České republice, které se konají jednou za 2 roky, bude v příštím roce premiéra Slovenska – jako partnerská země veletrhu INTERTOOL.

 

Poprvé proběhne účast města Třebíč z regionu České republiky v rámci speciální expozice CEE/SEE- REGIONS BUSINESS & INVESTMENT PAVILLION, které již potvrdilo svoji účast.

 

Další novinkou jsou speciální expozice:

* CEE/SEE- REGIONS BUSINESS & INVESTMENT PAVILLION (prezentace regionů střední a východní Evropy a jihovýchodní Evropy v rámci speciální expozice v hale A vídeňského výstaviště a to jako "host veletrhu" - "GASTREGION")
* CEE/SEE SUBCONTRACTING COMPETENCE CENTER (prezentace subdodavatelů z regionů střední a východní Evropy a jihovýchodní Evropy)
* CEE/SEE INNOVATIONS, SCIENCE & PRO-EDUCATION HUB (
prezentace vzdělávacích a školicích institucí, inovačních center, aplikované vědy a transferu technologií z regionů střední a východní Evropy a jihovýchodní Evropy)
* CEE/SEE INDUSTRIAL PARKS CONTACT CENTER (prezentace průmyslových a technologických parků z regionů střední a východní Evropy a jihovýchodní Evropy)

Určitě zajímavé se pro české firmy mohou stát společné expozice firem ze Slovinska, Srbska a Chorvatska z důvodu zájmu podnikatelů těchto zemí o obchodní kontakty v České republice.

Již tradičně se v rámci veletrhu INTERTOOL taky předběžně plánuje společný český stánek v režii Czechtradu (obor kovoobrábění).

O účast na veletrhu INTERTOOL projevují zájem také české firmy a instituce z jiných oborů, včetně subdodávek a inovací.

Zároveň vás chceme upozornit na možnost účasti vystavovatelů z České republiky, kteří budou vystavovat na veletrzích Reed Exhibitions Austria poprvé nebo jsou nově založenými společnostmi (2 roky od data zápisu v obchodním rejstříku) za velmi výhodných podmínek - 30 % sleva z ceny výstavní plochy (při objednání stánku 6m2 - 24m2 max.).Platí pouze pro země EU.

Další informace v angličtině a němčině na www.intertool.at .

 

Společný B2B program pro firmy z různých zemí před zahájením vídeňských veletrhů INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA – 9. května 2016 – Česká republika (Praha, Olomouc)

Minulý týden se společnost Schwarz & Partner zúčastnila mezinárodních odborných veletrhů ve slovinském Celje (FORMA TOOL, PLAGKEM, GRAF & PACK a VARJENJE A LIVARSTVO). V průběhu veletrhů různé firmy, především ze Slovinska, Chorvatska a Srbska projevily zájem účasti nebo návštěvy vídeňských veletrhů průmyslových technologií a inovací v květnu 2016 v kombinaci s B2B programem v různých regionech České republiky. Na základě těchto požadavků Schwarz & Partner plánuje společný B2B program pro různé obory pro firmy z různých zemí, včetně Slovinska, Srbska, Chorvatska, Běloruska, Ruské federace, případně dalších zemí 9. května 2016, před zahájením vídeňských veletrhů.

Rádi bychom zvážili s Vámi možnosti spolupráce na tomto projektu.SMART AUTOMATION AUSTRIA | Fachmesse für industrielle Automation. Zeitgleich mit INTERTOOL und SCHWEISSEN


INTERTOOL | Internationale Fachmesse für Fertigungstechnik. Zeitgleich mit SCHWEISSEN mit SMART AUTOMATION AUSTRIA von 6.-8. Mai


Jak je již známo, rakouský průmysl je jedním z nejvyspělejších ve střední a východní Evropě, stejně jako v jihovýchodní Evropě. Nejvýznamnější rakouské veletrhy průmyslových technologií a inovací INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA 2016 jsou optimální platformou pro prezentaci průmyslu, inovací a investičních příležitostí pro různé CEE-SEE regiony.


Pro národní a regionální společné stánky budou nabízeny speciální balíčky služeb. Cena jen 147,- Eur/m2 (bez DPH). Součástí ceny není stavba stánku a jeho vybavení. Nabídka návrhu, stavby a vybavení stánku bude zaslána zájemcům dle individuálních potřeb vystavovatelů na vyžádání.

V roce 2016 plánuje aktivně využít INTERTOOL a SMART
AUTOMATION AUSTRIA především Slovensko, a to jako partnerská země veletrhu INTERTOOL 2016 („PARTNERLAND“), které se bude v rámci programu prezentovat na těchto mezinárodních veletrzích ve Vídni.

Největší veletrhy průmyslových technologií a inovací
"INTERTOOL" a "SMART AUTOMATION AUSTRIA"
se budou konat již v příštím roce ve Vídni ve dnech 10.-13./12. května 2016

Pořadatel veletrhu na loňském ročníku přivítal 488 vystavovatelů a 468 zastoupených podniků z jedenácti zemí a také 20 617 registrovaných návštěvníků z řad odborníků, mezi nimiž byli také návštěvníci z České republiky a Slovenska, kteří velmi pozitivně hodnotili tyto prestižní průmyslové veletrhy.

NEJ veletrhy průmyslu a inovací v Rakousku vítají vystavovatele
z České republiky.
 
INTERTOOL v sousední Vídni je tradiční největší veletrh průmyslových technologií a inovací, veletrh, který je v podvědomí nynější generace managementu a odborníků a je součástí úspěšného vývoje rakouského průmyslu a obrovského růstu exportu za posledních 20 let.
Pro mnohé rakouské podnikatele a inženýry je INTERTOOL tradičním symbolem úspěchu rakouského průmyslu.

Již pravidelně se na tomto významném a prestižním rakouském veletrhu prezentují české firmy, a to jak malé, střední, tak i velké.

Průmyslový trh Rakouska je samozřejmě specifickým a náročným, ale v případě důsledného zpracování a solidního vystupování na tomto trhu slibuje dobré možnosti pro podnikání a stabilní obchodní kontakty.


Rakouské firmy jsou orientovány na export, ale v konkurenčním prostředí hledají nejlepší dostupné nabídky na trhu na základě optimalizace poměrů kvalita-cena. Z toho důvodu české firmy, které mohou nabídnout zajímavé kvalitní inovační řešení, a to za dobrou cenu, určitě mají šanci na rakouském trhu průmyslových technologií a inovací, buďto v oboru kovoobrábění, obráběcích strojů, průmyslové automatizace nebo v oboru spojování materiálů.


Tradiční INTERTOOL v sousední Vídni je optimální platformou pro navázání nových obchodních kontaktů a prezentace inovací. Tradiční vídeňský INTERTOOL je navštěvován především rakouskými a německými vlastníky firem, managementem, nákupčími, řediteli výroby, ale také obchodníky a řediteli firem především středních a menších podniků ze sousedního Maďarska, Slovenska, Slovinska a Chorvatska.

 
Za poslední léta INTERTOOL ve Vídni zaznamenal také razantní nárůst zájmu z dalších států východní Evropy, a dokonce Asie.

Schwarz & Partner zastupuje vídeňské průmyslové veletrhy již od roku 2003. Rádi Vám poradíme s možností Vaší účasti na této prestižní akci.

Chceme Vás upozornit na případnou možnost čerpání prostředků z fondu podpory podnikání - více informací obdržíte na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Tradičně byly na veletrhu INTERTOOL připravovány v letech 2008, 2010, 2012 a 2014 agenturou CzechTrade společné expozice České republiky.SLOVINSKO


21.-24. dubna 2015, výstaviště Celje
Největší průmyslové veletrhy Slovinska, které se konají jednou za 2 roky, čekají na české inovace v oboru průmyslových technologií
Připravuje se společný stánek s možností katalogové a vzorkové prezentace
 
ve Slovinsku jediný odborný veletrh, na kterém budou představeny průmyslové nástroje, obráběcí stroje, stroje a zařízení, zařízení pro automatizaci výrobních procesů. Svoji produkci zde představí dodavatelé pro evropský a světový automobilový průmysl, budou prezentovány inovativní řešení v oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky a leteckého průmyslu.
Na tomto veletrhu budou vystavovat také firmy z České republiky, např. společnost DORMER PRAMET s.r.o. nebo firma SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS s.r.o., formou katalogové prezentace se zúčastní město Třebíč, česká odborná média, jako např. Czechindustry, Energetika, BuildInfo, Plasty a kaučuk, Řízení a údržba průmyslového podniku, MM průmyslové spektrum, Techmagazín, Magazín Stavebné stroje a mechanizácia, Al Magazine a odborné portály Plasticportal.cz či Povrchovauprava.cz

odborný veletrh inovací a zařízení v oblasti výroby a použití plastů, pryže, gumy, chemického průmyslu. V nomenklatuře veletrhu je zahrnuta také kontrolní a měřící technika a automatizace výrobních procesů ve výše uvedených odvětvích.
 

odborný veletrh inovací a zařízení v oblasti svařování a spojování materiálů a techniky odlévání.


odborný veletrh inovací a zařízení pro grafický a obalový průmysl


Slovinsko - je nejvyspělejším místem koncentrace průmyslu z bývalé Jugoslávie. Jedná se o regionální veletrhy, na kterých plánuje účast více než 600 vystavovatelů ze 30 zemí. Nejvíce aktivně je zastoupeno Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Itálie, Rakousko, Srbsko, Česká republika, Velká Británie a Německo. Výstaviště v Celje - to je 65 000 m2 výstavních ploch. Tyto veletrhy jsou vynikající platformou pro nové trendy, úspěchy, technologie, materiály a inovativní produkty.
Připojte se k 600 vystavovatelům a využijte tuto možnost získat nové obchodní kontakty na jednom místě, pod jednou střechou.


CHORVATSKO

FRANCHISING EXHIBITION CROATIA – 29.-30. května 2015 – Opatia (Rijeka) - 1. chorvatský veletrh franchisingu a finančních a konsultingových služeb

 
Vaše brána do světa franchisingu – vstup zdarma pro návštěvníky.

Pořadatel – chorvatská hospodářská komora – regionální komora Rijeka (župa Rijeka)

 
Více informací v angličtině na http://fec.hgk.hr/en/.RAKOUSKO

SMART AUTOMATION AUSTRIA - 19.-21. 5. 2015 – Linz - jediný veletrh v Rakousku pro průmyslovou automatizaci, koná se jednou za 2 roky, důraz na automatizaci výroby a automatizaci procesů.

 

SMART AUTOMATION AUSTRIA v Linzi je pro naši dobu neobyčejný z důvodu místa konání veletrhu, který se uskuteční, pro rakouské veletrhy, v netradičním místě – Linzi na Dunaji. Taky není obvyklé, že veletrh prakticky nemá zájem o další vystavovatele a je kompletně vyprodán a navíc má dlouhou čekací listinu. Tento veletrh rádi doporučíme odborníkům z České republiky především pro návštěvu s cílem zmapování oboru automatizace procesů výroby v Rakousku a seznámení se s novinkami, které budou zavedeny na rakouském trhu.

 

V rámci naší dlouhodobé spolupráce rádi poskytneme VIP pozvánky (bezplatné vstupenky) pro vaše členy – vývojáře, inženýry, vedoucí výroby i management z různých odvětví hospodářství.

 

Další informace v angličtině a němčině  http://www.smart-automation.at/en/linz/linz/ a krátké info v češtině www.sp.cz/linz.html .SMART - Automation Austria | Fachmesse für Industrielle AutomatisierungSLOVINSKO

Nejvýznamnější obchodní setkání ve Slovinsku a jeho regionu - mezinárodní veletrh řemesel a podnikání - MOS, který se uskuteční ve dnech 8.-13. září 2015 na výstavišti v Celje.

V roce 2014 se na veletrhu MOS seznámilo 121 234 návštěvníků s úspěchy a inovacemi více než 1500 vystavovatelů z 31 zemí. K vidění byly národní a regionální expozice Asie, Latinské Ameriky a Evropy.

Veletrh je určen menším a středním podnikatelům a je významným setkáním pro nové obchodní příležitosti, nové nápady a výrobky.
Veletrh představuje největší přehled domácích a zahraničních dodávek produktů a služeb a inovací.

Nenechte si ujít tuto příležitost, zúčastnit se největšího veletrhu pro nové obchody a nákupy, možnost shromáždit informace a dozvědět se o novinkách na jednom místě, včetně obchodních jednání, diskusí a bezplatným poradenstvím.

Více informací na
http://www.ce-sejem.si/sejmi/2015/48-mosRAKOUSKO

Logo der SCHWEISSEN Linz


SCHWEISSEN - 29. září-1. října 2015 – Linz - jediný rakouský veletrh pro svařování, řezání, lakování, spojování a dělení materiálů, zajištění kvality, testování a měření.

 

Další, z našeho hlediska zajímavý, veletrh se bude konat také v Linzi. Je neobyčejný především tím, že na rozdíl od veletrhů konajících se v České republice, se SCHWEISSEN koná jednou za 4 roky a to je z důvodu inovačního cyklu výše uvedených oborů v Rakousku.

 

Okruh návštěvnosti je docela široký, tento veletrh je vhodný pro veškeré odborníky z oborů svařování, včetně svářečů, dále z oborů pro řezání, lakování, spojování materiálů, testování, měření a dalších. Tento veletrh je aktuální především pro regiony jižních Čech a jižní Moravy.

Zároveň vás chceme upozornit na možnost účasti vystavovatelů z České republiky, kteří budou vystavovat na veletrzích Reed Exhibitions Austria poprvé nebo jsou nově založenými společnostmi (2 roky od data zápisu v obchodním rejstříku) za velmi výhodných podmínek - 30 % sleva z ceny výstavní plochy (při objednání stánku 6m2 - 24m2 max.).Platí pouze pro země EU.

Další informace v angličtině a němčině na http://www.schweissen.at/ a krátké info v češtině www.sp.cz/schweissen.html .
RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

St. Procopius' Basilica
Město Třebíč - centrum cestovního ruchu a průmyslu, známé svými památkami UNESCO, se zúčastní v rámci speciální expozice "Investice a inovace pro Váš obchod" největšího mezinárodního odborného veletrhu průmyslových technologií a inovací INTERTOOL v květnu 2016 na vídeňském výstavišti.
Vídeňské veletrhy se konají jednou za dva roky.

V roce 2012 se tohoto veletrhu zúčastnil rekordní počet vystavovatelů ze zemí střední a východní Evropy.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených kontaktech:
Schwarz
& Partner, spol. s r. o.
Benediktská 5/691
11000 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654

 

 

DŮLEŽITÉ INOVACE PRO VÝROBU A PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE NA JEDNOM MÍSTĚ, VE STEJNÝ ČAS - JEDNOU ZA DVA ROKY - VE VÍDNI.
VÍDEŇ VÁS ČEKÁ! 

ĢEZINÁRODNÍ VÍDEŇSKÉ VELETRHY PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ - 10.-13. KVĚTNA 2016

SMART AUTOMATION AUSTRIA >> INTERTOOL

>>>

***